Sivut

perjantai 19. lokakuuta 2012


OIVAN MH-LUONNEKUVAUS 14.10.2012, UURAINEN

Kuvaajina Carina Timberg ja Anne Kuivinen


Mitä testattiin?1
2
3
4
5
1a. KONTAKTI
Tervehtiminen
Torjuu kontaktia,  murisee tai
yrittää purra
Välttää kontaktia, väistää
Hyväksyy kontaktin vastaamatta siihen, ei väistä
Ottaa itse kontaktia tai vastaa
siihen
Mielistelevä kontaktinotossa,
hyppii, vinkuu, haukkuu, jne.
1b. KONTAKTI
Yhteistyö
Ei lähden vieraan ihmisen
mukaan / Ei kokeilla
Lähtee mukaan haluttomasti
Lähtee mukaan, mutta ei ole
kiinnostunut TO:sta
Lähtee mukaan halukkaasti,
kiinnostuu TO:sta
Lähtee mukaan hyvin innokkaasti, erittäin kiinnostunut TO:sta
1c. KONTAKTI
Käsittely
Torjuu murisemalla ja/tai yrittää purra
Väistää tai hakee tukea ohjaajasta
Hyväksyy käsittelyn
Hyväksyy ja ottaa kontaktia
Hyväksyy ja vastaa liioitellulla kontaktilla
2a. LEIKKI 1
Leikkihalu
Ei leiki - ei osoita kiinnostusta
Ei leiki - osoittaa kiinnostusta
Leikkii - aktiivisuus lisääntyy/
vähenee
Leikkii - aloittaa nopeasti ja on aktiivinen
Leikkii - aloittaa erittäin nopeasti ja on hyvin aktiivinen
2b. LEIKKI 1
Tarttuminen
Ei tartu esineeseen
Ei tartu, nuuskii esinettä
Tarttuu esineeseen viiveellä tai etuhampailla
Tarttuu heti koko suulla
Tarttuu heti, nappaa esineen
vauhdista
2c. LEIKKI 1
Puruote ja taisteluhalu
Ei tartu esineeseen
Tarttuu viiveellä - irrottaa/pitää, ei vedä vastaan
Tarttuu, vetää vastaan, mutta
irrottaa ja tarttuu uudestaan/
Korjailee otetta
Tarttuu heti koko suulla, vetää
vastaan kunnes TO irrottaa
Tarttuu heti koko suulla, vetää
tempoo, ravistaa - kunnes TO
irrottaa
3a. TAKAA-AJO
Ei aloita
Aloittaa, mutta keskeyttää
Aloittaa etenemisen hitaasti,
voi lisätä vauhtia, seuraa koko matkan saalista
Aloittaa kovalla vauhdilla
päämäärähakuisesti, pysähtyy saaliille
Aloittaa heti kovalla vauhdilla
juosten saaliin ohi, voi kääntyä saaliille
3b. TARTTUMINEN
Ei kiinnostu saaliista/
Ei juokse perään
Ei tartu, nuuskii saalista
Tarttuu saaliiseen epäröiden
tai viiveellä
Tarttuu heti saaliiseen, mutta
irrottaa
Tarttuu heti saaliiseen, pitää sitä suussaan vähintään
3 sekuntia
4. AKTIVITEETTITASO
Tarkkailematon, kiinnostumaton, passiivinen
Tarkkailevainen, rauhallinen, voi istua, seistä tai maata
Tarkkailevainen ja enimmäkseen rauhallinen, yksittäisiä toimintoja
Tarkkailevainen, toiminnot tai
rauhattomuus lisääntyy vähitellen
Toiminnot vaihtelevat nopeasti osion aikana/ Rauhaton koko ajan
5a. ETÄLEIKKI
Kiinnostus
Ei kiinnostu avustajasta
Tarkkailee avustajaa, välillä taukoja
Kiinnostunut avustajasta, seuraa ilman taukoja
Kiinnostunut avustajasta, yksittäisiä lähtöyrityksiä
Erittäin kiinnostunut avustajasta, toistuvia lähtöyrityksiä
5b. ETÄLEIKKI
Uhka/aggressio
Ei osoita uhkauseleitä
Osoittaa yksittäisiä (1-2) uhkauseleitä osion ensim. osassa
Osoittaa yksittäisiä (1-2) uhkauseleitä osion ensim. tai toisessa osassa
Osoittaa useampia uhkaus-
eleitä osion ensim. osassa
Osoittaa useampia uhkauseleitä osion ensim. ja toisessa osassa.
5c. ETÄLEIKKI
Uteliaisuus
Ei saavu avustajan luo
Saapuu linjalle aktiivisen avustajan luo
Saapuu piilossa olevan
puhuvan avustajan luo
Saapuu avustajan luo
epäröiden tai viiveellä
Saapuu avustajan luo suoraan ilman apua
5d. ETÄLEIKKI
Leikkihalu
Ei osoita kiinnostusta
Ei leiki - osoittaa kiinnostusta
Leikkii - voi tarttua varovasti,
mutta ei vedä
Tarttuu, vetää vastaan, voi irrottaa ja tarttua uudelleen
Tarttuu, vetää vastaan, ei irrota
5e. ETÄLEIKKI
Yhteistyö
Ei osoita kiinnostusta
Kiinnostuu, mutta keskeyttää
On kiinnostunut leikkivästä
avustajasta
Kiinnostunut leikkivästä sekä passiivisesta avustajasta
Houkuttelee myös passiivista
avustajaa leikkimään
6a. YLLÄTYS
Pelko
Ei pysähdy tai pysähtyy nopeasti
Kyykistyy ja pysähtyy
Väistää kääntämättä pois katsettaan haalarista
Pakenee enintään 5 metriä
Pakenee enemmän kuin 5 metriä
6b. YLLÄTYS
Puolustus/aggressio
Ei osoita uhkauseleitä
Osoittaa yksittäisiä uhkauseleitä
Osoittaa useita uhkauseleitä
Osoittaa useita uhkauseleitä ja muutamia hyökkäyksiä
Osoittaa useita uhkauseleitä ja hyökkäyksiä, voi purra
6c. YLLÄTYS
Uteliaisuus
Menee haalarin luo, kun se on
laskettu maahan/
Ei mene ajoissa
Menee haalarin luo, kun ohjaaja puhuu kyykyssä ja houkuttelee koiraa
Menee haalarin luo, kun ohjaaja seisoo sen edessä
Menee haalarin luo, kun ohjaaja on edennyt puoliväliin
Menee haalarin luo ilman
ohjaajan apua
6d. YLLÄTYS
Jäljellejäävä pelko
Ei minkäänlaisia liikkumisnopeuden vaihtelua tai väistämistä
Pieni niiaus tai liikkumisnopeuden vaihtelu jollain ohituskerralla
Pieni niiaus tai nopeudenvaihtelu kerran, pienenee toisen ohituskerran jälkeen
Niiaus tai nopeuden vaihtelu samanlaisina vähintään kahdella ohituskerralla
Voimakas pelko, voi lisääntyä jokaisella ohituskerralla
6e. YLLÄTYS
Jäljellejäävä kiinnostus
Ei osoita kiinnostusta haalariin
Pysähtyy, haistelee tai katselee haalaria yhdellä ohituskerralla
Pysähtyy, haistelee tai katselee haalaria väh. kahdella ohituskerralla
Puree haalaria tai leikkii sen kanssa, kiinnostus vähenee
Puree haalaria tai leikkii sen kanssa väh. kahdella ohituskerralla
7a. ÄÄNIHERKKYYS
Pelko
Ei pysähdy tai pysähtyy nopeasti
Kyykistyy ja pysähtyy
Väistää kääntämättä pois katsettaan
Pakenee enintään 5 metriä
Pakenee enemmän kuin 5 metriä
7b. ÄÄNIHERKKYYS
Uteliaisuus
Ei mene katsomaan
Menee räminälaitteen luo kun
ohjaaja puhuu kyykyssä ja
houkuttelee koiraa
Menee räminälaitteen luo kun
ohjaaja seisoo sen vieressä
Menee räminälaitteen luo kun
ohjaaja on edennyt puoliväliin
Menee räminälaitteen luo ilman apua
7c. ÄÄNIHERKKYYS
Jäljellejäävä pelko
Ei minkäänlaisia liikkumis-nopeuden vaihteluita tai väistämistä
Pieni niiaus tai liikkumisnopeuden vaihtelu jollain ohituskerralla
Pieni niiaus tai nopeudenvaihtelu kerran, pienenee toisen ohitus- kerran jälkeen
Niiaus tai nopeuden vaihtelu samanlaisina vähintään kahdella ohituskerralla
Voimakas pelko, voi lisääntyä jokaisella ohituskerralla
7d. ÄÄNIHERKKYYS
Jäljellejäävä kiinnostus
Ei osoita kiinnostusta räminälaitetta kohtaan
Pysähtyy, haistelee tai katselee laitetta yhdellä ohituskerralla
Pysähtyy, haistelee tai katselee laitetta väh. kahdella ohitus- kerralla
Puree laitetta tai leikkii sen kanssa, kiinnostus vähenee
Puree laitetta tai leikkii sen kanssa väh. Kahdella ohituskerralla
8a. AAVEET
Puolustus/aggressio
Ei osoita uhkauseleitä
Osoittaa yksittäisiä uhkauseleitä
Osoittaa useita uhkauseleitä
Osoittaa useita uhkauseleitä ja muutamia hyökkäyksiä
Osoittaa uhkauseleitä ja useampia hyökkäyksiä
8b. AAVEET
Tarkkaavaisuus
Yksittäisiä vilkaisuja, ja sen jälkeen ei kiinnostusta/
Ei kiinnostu lainkaan
Katselee aaveita silloin tällöin
Tarkkailee aaveita, pitkiä taukoja, kumpaakin puolet ajasta tai koko ajan toista
Tarkkailee aaveita, lyhyitä taukoja
Tarkkailee molempia aaveita koko osion ajan
8c. AAVEET
Pelko
On ohjaajan edessä tai sivulla
On enimmäkseen ohjaajan edessä tai sivulla, pientä välimatkanottoa
On enimmäkseen ohjaajan edessä tai sivulla, vaihtelee paon ja kontrollin välillä
On enimmäkseen ohjaajan takana, vaihtelee paon ja kontrollin välillä
Peruuttaa enemmän kuin taluttimen mitan tai lähtee paikalta / Pakenee
8d. AAVEET
Uteliaisuus
Menee katsomaan, kun ohjaaja on ottanut avustajalta hupun pois / Ei mene ajoissa
Menee katsomaan, kun ohjaaja puhuu avustajan kanssa ja houkuttelee koiraa
Menee katsomaan, kun ohjaaja seisoo avustajan vieressä
Menee katsomaan, kun ohjaaja on edennyt puoleenväliin
Menee katsomaan ilman apua
8e. AAVEET
Kontaktinotto aaveeseen
Torjuu kontaktia/
Ei mene ajoissa
Hyväksyy avustajan tarjoaman kontaktin, mutta ei vastaa siihen
Vastaa avustajan tarjoamaan
kontaktiin
Ottaa itse kontaktia avustajaan
Innostunutta kontaktinottoa
avustajaan, esim. hyppii tai
vinkuu
9a. LEIKKI 2
Leikkihalu
Ei leiki - ei osoita kiinnostusta
Ei leiki - osoittaa kiinnostusta
Leikkii - aktiivisuus lisääntyy/
vähenee
Leikkii - aloittaa nopeasti ja on aktiivinen
Leikkii - aloittaa erittäin nopeasti ja on hyvin aktiivinen
9b. LEIKKI 2
Tarttuminen
Ei tartu esineeseen
Ei tartu, nuuskii esinettä
Tarttuu esineeseen viiveellä
tai etuhampailla
Tarttuu heti koko suulla
Tarttuu heti, nappaa esineen
vauhdista
10. AMPUMINEN
Ei häiriinny, havaitsee nopeasti ja sen jälkeen täysin välinpitämätön
Häiritsevyys lisääntyy leikin/passiivisuuden aikana, sen jälkeen välinpitämätön
Kiinnostuu laukauksista, yleisöstä tms, mutta palaa leikkiin/passiivisuuteen
Keskeyttää leikin/ passiiv., lukkiutuu yleisöä, laukauksia tms kohden, ei palaa leikkiin/
passiivisuuteen
Häiriintynyt, pelokas /
Yrittää paeta /
Ohjaaja luopuu ampumisestaOivan arvostelut sanoin kohta kohdalta:1a                         4 Ottaa itse kontaktia tai vastaa siihen
1b                         3 Lähtee mukaan, mutta ei ole kiinnostunut TO:sta
1c                         2 Väistää tai hakee tukea ohjaajasta

Videoltakin käy ilmi, että Oiva siis seisoo löysällä hihnalla paikallaan kuin palopukki koko käsittelyn ajan eli tuo c-kohdan arvostelu on kyllä jotenkin pielessä :/


2a                         2 Ei leiki – osoittaa kiinnostusta
2b                         3 Tarttuu esineeseen viiveellä tai etuhampailla
2c                         2 Tarttuu viiveellä - irrottaa/pitää, ei vedä vastaan

Paikalla oli ollut nainen!... Leuka väpättäen kohti autoja kun siellä joku ihana prinsessa varmasti kaipasi pelastajaa :/ Argh!


3a                         2 Aloittaa, mutta keskeyttää
3b                         1 Ei kiinnostu saaliista
3a                         2 Aloittaa, mutta keskeyttää
3b                         1 Ei kiinnostu saaliista

Harmillisesti ei näy videolla, mutta 2. kerralla Oikku kyllä tarttui vieheeseen ja toi sitä muutaman metrin kunnes luovutti. Joutuivat tästä syystä vaihtamaan vieheenkin. Vaikea sanoa missä testaajien silmät olivat tuolloin.


4                           4 Tarkkaavainen, toiminnot/rauhattomuus lisääntyy vähitellen

3 minuutin tapahtumattomuus oli etukäteen se mitä odotin mielenkiinnolla ja joka lopulta yllättikin positiivisesti :) Ei komentamista, hihnan repimistä, keppien syöntiä tms.


5a                         3 Kiinnostunut avustajasta, seuraa ilman taukoja
5b                         1 Ei osoita uhkauseleitä
5c                         1 Ei saavu avustajan luo
5d                         1 Ei osoita kiinnostusta
5e                         1 Ei osoita kiinnostusta

Alku lupaava, mutta ne naiset. Voi apua! Tuo ruotsalainen leikkiinkutsu ei kyllä maailman iskevin olekaan ;)


6a                         3 Väistää kääntämättä pois katsettaan haalarista
6b                         1 Ei osoita uhkauseleitä
6c                         5 Menee haalarin luo ilman ohjaajan apua
6d                         1 Ei minkäänlaista liikkumisnopeuden vaihtelua tai väistämistä
6e                         3 Pysähtyy, haistelee/katselee haalaria väh. kahdella ohituskerralla

Tässä nähtiin Oiva omana itsenään. Isänsä poika. Oikein osoittaa mammalle, että katsos mitä löysin :)


7a                         3 Väistää kääntämättä pois katsettaan
7b                         5 Menee räminälaitteen luo ilman apua
7c                         1 Ei minkäänlaista liikkumisnopeuden vaihtelua tai väistämistä
7d                         3 Pysähtyy, haistelee/katselee haalaria väh. kahdella ohituskerralla

Tasamaan tallaajaa ei paljon hetkauta edelleenkään :) Tämä oli Oikun mielestä tylsempi kuin haalari ;)


8a                         2 Osoittaa yksittäisiä uhkauseleitä
8b                         5 Tarkkailee molempia aaveita koko osion ajan
8c                         3 On enimmäkseen ohjaajan edessä/sivulla, vaihtelee paon ja kontrollin välillä
8d                         4 Menee katsomaan kun ohjaaja on edennyt puoleenväliin
8e                         4 Ottaa itse kontaktia avustajaan

Tämänkin kuvailin jo etukäteen ihan nappiin :) Sitä ollaan rohkeita isoja poikia, mutta kun tilanne käy tukalaksi niin mamman apu on paras apu :) Ja jälkeenpäin ei paljon muistella pahalla :) Mammanpoika :)


9a                         3 Leikkii – aktiivisuus lisääntyy/vähenee
9b                         3 Tarttuu esineeseen viiveellä tai etuhampailla

Tilanne muuttui Oikun mielestä vaan koko ajan mielenkiintoisemmaksi testin edetessä :)

                             
10                         2 Häiritsevyys lisääntyy leikin/passiivisuuden aikana, sen jälkeen välinpitämätön

Tämäkään ei yllättänyt vaikkei Oikulle ole ammuskeltukaan kuin kerran pikkupistoolilla. Enemmänkin vaan kiinnostuu äänen lähteestä omasta mielestäni.
THE VIDEO (by Sanna Kailanto)

Toivoisin mahdollisimman paljon kommentteja sekä tutuilta että tuntemattomilta :)


1 kommentti:

  1. Laitoin kommentteja s-postiin.

    Jessus mitä säätöä teillä oli! Uskomatonta. Onneksi pääsitte mukaan. :)

    VastaaPoista